WOTHANBURG.CZ

Oficiální stránka projektu Wothanburg byla přestěhována

Českolipsko a okolí Liberecka

Okolí Liberecka je bohaté jak na kulturní památky, tak i čistě turistické cíle. Nejblíž k Hornímu Vítkovu je hrad Grabštejn. Okolí Vítkova je patrné na následující mapě

Historie ve vědě

Jako každé historické období, bylo i toto předmětem nespočetně mnoha zkoumání, jak čistě teoretických, tak i praktických.

Studium historie

Historie jako studijní obor

Volný čas

Historie jako koníček